Reinout Dijkstra zit vaak urenlang over zijn
bureau gebogen. Om zich heen liggen vul-
potloden, vermolmde fijnlijners, stapels pa-
pier en tubetjes verf. Voor hem staat afge-
koelde koffie, maar daar heeft hij geen oog
voor. Hij staart haast dwangmatig naar het
papier. Af en toe zegt hij 'hm' in verschillende
intonaties, terwijl hij zijn opdrachten afrondt.